تونل های ضد عفونی باشگاه و مجموعه های ورزشی

همه‌گیری کرونا و ماجراهای یکی ‌دو سال اخیر به همه مردم دنیا یادآوری کرد که وسایل اطراف ما تا چه حدی می‌توانند آلوده به ویروس و میکروب باشند. ویروس و میکروب‌هایی که با دست و لباس و وسایل همراه ما به این‌سو و آن‌سو می‌روند. این مسئله افراد خلاق را به فکر ساختن دستگاه‌های ضدعفونی […]