قفل باشگاهی

قفل باشگاهی

  قفل باشگاهی یکی از بخش‌های مهم یک مجموعه ورزشی، نگهداری از لوازم شخصی مشتریان آن مجموعه در کمد‌های مدرن و با امنیت کامل است. برخورداری از امنیت کامل و اطمینان دادن به مشتریان خود در این زمینه یکی از مزایای رقابتی بزرگ برای بک مجموعه ورزشی است که در زمینه قفل باشگاهی قصد داریم […]

تونل های ضد عفونی باشگاه و مجموعه های ورزشی

همه‌گیری کرونا و ماجراهای یکی ‌دو سال اخیر به همه مردم دنیا یادآوری کرد که وسایل اطراف ما تا چه حدی می‌توانند آلوده به ویروس و میکروب باشند. ویروس و میکروب‌هایی که با دست و لباس و وسایل همراه ما به این‌سو و آن‌سو می‌روند. این مسئله افراد خلاق را به فکر ساختن دستگاه‌های ضدعفونی […]