راهکارهای امنیتی اتوماسیون تحت وب ورزش سافت

تعریف نقش ها در مجموعه ورزشی کاربر مختلف با نقش های مختلف وجود دارند که دسترسی به آنها متناسب با عملکرد آنها در اتوماسیون باشگاه ورزشی یک امر بسیار مهم و اساسی می باشد در اتوماسیون ورزش سافت ابتدا نقش ها تعریف می شوند ( پذیرش ، مدیر ، حسابداری ، پیمانکار و …..) و […]

تفاوت فروش پکیج جلسه ای و شارژی در مجموعه های ورزشی

فروش پکیج جلسه ای روش فروش در مجموعه های ورزشی در گذشته به این شکل بود که یک تعداد جلسه را با مبلغ مشخص با تاریخ مشخص در اتوماسیون ورزشی تعریف و به فروش می رساندند به طور مثال: 20 جلسه استفاده از مجموعه به مبلغ 10/000/000 ریال به مدت 4 ماه  در این روش […]