سوختن جلسات درمجموعه ورزشی خوب است یا بد ؟؟؟!!!!!

اگر نوع اجاره و دیدگاه شما کوتاه مدت است راه سوختن جلسات و حتی فروش کارت فیزیکی عضویت هر چند باعث خواهد شد عضو از مجموعه شما رضایت نداشته باشد ولی راه مناسب است برای کسب درامد ولی همیشه این حس را در عضو خواهید داشت که اگر از ثبت نام جلسات خود استفاده نکنم […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است