• امکان تحت وب بودن نرم افزار
 • سطوح دسترسی به نرم افزار
 • یکپارچه بودن با حسابداری، خزانه داری، انبارداری و حقوق و دستمزد
 • اپلیکیشن مدیران، اعضا و پیمانکاران
 • باشگاه مشتریان مفهومی
 • امکان انتخاب نحوه فروش منعطف
 • طراحی ساختار چند شعله ای
 • پنل پیامک هوشمند
 • اتصال به نرم افزار قدرتمند هوش  Power Bi
 • راهکار جامع تعریف کارکرد پیمانکار و گزارشات آن
 • نظرسنجی هوشمند از اعضا
 • شخصی سازی بر اساس نیاز مشتری
 • پیاده سازی روشی منعطف هوشمند سازی مجموعه بر اساس نیاز مشتری
 • امکان کنترل تمام فرایند داخلی مجموعه در نرم افزار
 • راهکار مناسب برای قرارداد سازمان ها