پشت ران دستگاه

هدف اصلی حرکت پشت ران دستگاه  عضله همسترینگ می باشد و برای تقویت عضله کاربرد دارد، مخصوصا برای ورزشکارانی که در رشته های مربوط به پا مانند دوچرخه سواری فعالیت دارند توصیه می شود. از آنجایی که عضله همسترینگ، عضله آسیب پذیری به حساب می آید، انجام این حرکت احتمال مصدومید و آسیب را کمتر می کند.

همسترینگ گروهی از عضلات پشت ران شما هستند. این عضلات عبارتند از:

نیمه تاندینوز
نیمه غشایی
عضله دوسر فموریس
این ماهیچه ها با هم عمل می کنند تا زانوی شما را خم کرده و ران شما را به عقب حرکت دهند. این به شما کمک می کند راه بروید، بدوید و بپرید.

نحوه انجام حرکت پشت ران دستگاه

  1. به روی دستگاه بخوابید به طوری که باسن روی میز فیکس و دسته ها را به دستگیره نگه دارید و پاها به موازات هم باشد به صورتی که جاپایی بالاتر از مچ پا تنظیم شود.
  2. بدون حرکت باسن و کمر، پاها را به سمت بالا بیاورید تا انقباض کامل ایجاد شود. در این حالت پنجه پا باید به سمت پایین خم باشد.
  3. پاها را به سمت نقطه شروع با کنترل بر میگردانید تا زانوها باز شود و به نقطه شروع برسید.
  4. حرکت را به تعداد مشخص در برنامه تکرار کنید.

نکات مهم

  • برای کنترل و تمرکز بهتر در انجام حرکت دستگیره های دستگاه را  با دستان خود بگیرید.
  • باسن و کمر خود را در طول حرکت ثابت نگه دارید و اجازه ندهید کمرتان و قسمت مرکزی بدن از دستگاه جدا شود.
  • فاصله پاها باید به اندازه عرض شانه باز باشد.
  • سرپنجه ها باید رو به پایین باشد.
  • پاها بیش از حد بالا پایین نرود. در قسمت بالا به باسن برخورد نکند و در قسمت پایین زانوها قفل نشود.
 
نام حرکتپشت ران دستگاهنوع حرکتقدرتی
نام های دیگرپشت پامکانیزم حرکتتک مفصلی
نام انگلیسیLeg Curlنوع نیروکششی
عضله هدفهمسترینگ ( پشت ران )سطح حرکتمبتدی
عضلات کمکی تجهیزات لازمدستگاه