پشت بازو هالتر خوابیده

حرکت پشت بازو هالتر خوابیده به توصیه بیشتر بدنسازان حرفه ای، یکی از بهترین و مهمترین حرکات برای تقویت ماهیچه های سه سر بازویی می باشد.

ماهیچه های سه سر بازویی از سه مبدا تاندونی سر دراز سه دست، سر خارجی سه سر و سر داخلی سه سر تشکیل شده است که هر سه ماهیچه در زمان حرکت دست با هم درگیر می شوند.

حرکت پشت بازو هالتر خوابیده هم با هالتر قابل انجام هست هم با دمبل و علت خوابیده بودن این حرکت این است که حرکت عضلات سینه خیلی کمتر از حالت ایستاده درگیر می شود و بیشتر فشار به عضلات شانه می رسد.

نحوه انجام حرکت پشت بازو هالتر خوابیده

  • ابتدا بر روی میز نشسته و هالتر را روی پای خود قرار دهید
  • هالتر را بصورتی در دست بگیرید که کف دست ها به سمت خودتان باشد
  • هالتر را تا سینه بالا آورده و سپس روی میز دراز بکشید
  • دست‌ها صاف روی سینه و آرنج‌ها را به بدن بچسبانید.
  • به آرامی هالتر را تا ۲-۳ سانتی متری سر پایین آورده و دوباره به حالت قبلی بر گردید.

 

نام حرکت
پشت بازو هالتر خوابیده
نوع حرکتقدرتی
نام های دیگر
اسکول کراشر – فرنچ پرس
مکانیزم حرکت
تک مفصلی
نام انگلیسی
Lying Tricep Extension
نوع نیروفشاری
عضله هدف
پشت بازو
سطح حرکتمتوسط
عضلات کمکی تجهیزات لازمهالتر