پشت بازو دمبل خم نشسته

کیک بک دمبل دو دستی خمیده نشسته یک تمرین فوق العاده ایزوله سه سر است که برای ایجاد اندازه و قدرت در هر سه سر سه سر بازو موثر است. در حال حاضر، عضلات سه سر بازو دو/سوم توده بازو را تشکیل می دهند، بنابراین تمرکز بر تمرین کافی این گروه از عضلات برای رشد کلی بهتر بازو مهم است.

افراد تمایل دارند روی عضله دوسر بازو تمرکز کنند اما عضله سه سر در واقع به بازوها عرض و شکل بیشتری می دهد. بنابراین، اضافه کردن ضربات سه سر به روال خود بدون شک از بسیاری جهات برای شما مفید خواهد بود. سعی کنید با این تمرین سبک شروع کنید تا بتوانید عملکرد عضلات سه سر را احساس کنید و سپس می توانید وزن را افزایش دهید تا آن توده عضلانی را واقعاً بسازید.

نحوه انجام حرکت پشت بازو دمبل خم نشسته

  1. در حالی که در هر دست یک دمبل گرفته اید، انتهای یک نیمکت بنشینید.
  2. بالاتنه خود را خم کنید تا تقریباً موازی زمین باشد و پشت شما صاف باشد.
  3. سپس آرنج های خود را بالا بیاورید تا در پهلوهایتان جمع شوند و بازوهایتان موازی با زمین باشند.
  4. به آرامی ساعدهای خود را در پشت خود دراز کنید تا بازوهای شما موازی با زمین باشند.
  5. عضلات سه سر خود را منقبض کرده و چند ثانیه نگه دارید.
  6. ساعدهای خود را به سمت پایین بیاورید تا در زاویه 90 درجه نسبت به بازوهای شما قرار گیرند.
  7. برای تعداد تکرار مورد نظر تکرار کنید.

 

نام حرکت
پشت بازو دمبل خم نشسته
نوع حرکتقدرتی
نام های دیگر
پشت بازو دمبل کیک بک خم – پشت بازو کیک بک نشسته
مکانیزم حرکت
تک مفصلی
نام انگلیسیSeated Bent Over Tricep Dumbbell Kickbackنوع نیروفشاری
عضله هدف
پشت بازو
سطح حرکتمبتدی
عضلات کمکی تجهیزات لازمدمبل