پرس پا

ک قطعه محبوب از تجهیزات باشگاه است که می تواند به ساخت عضلات کلیدی در پاهای شما کمک کند. دو نوع دستگاه پرس پا وجود دارد که معمولاً در باشگاه‌ها یافت می‌شود: پرس ساق پا افقی استاندارد و پرس ساق 45 درجه که دارای یک صندلی است که در یک زاویه خم می‌شود در حالی که پاهای شما در جهت مورب به سمت بالا فشار می‌آورند.

هر دو دستگاه برای رشد عضلات چهارسر ران و همسترینگ ران و همچنین عضلات سرینی (باسن) استفاده می شوند. در حالی که به نظر می رسد یک تمرین ساده است، یادگیری نحوه استفاده صحیح از آن بسیار مهم است. با توجه به فرم خود، می توانید مزایای تقویت قدرت را به حداکثر برسانید و از آسیب جلوگیری کنید. پرس ساق پا به عنوان بخشی از روتین تقویت پا یا تمرین مدار ماشین استفاده می شود.

نحوه انجام حرکت پرس پا

۱-وزنه متناسب را را در دستگاه گذاشته و روی نیمکت می نشینیم.

۲-پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و روی صفحه دستگاه می گزاریم.

۳-نفس عمیقی کشیده و با فشار دادن به پاها ضامن دستگاه را می کشیم.

۴-وزنه ها را با آرامی و کامل کنترل شده تا زاویه ۴۵ درجه یا کمی کمتر پایین می آوریم.

۵-سپس وزنه ها را با باز کردن پاها به نقطه شروع بر می گردانیم .

نکات مهم

  • برای ادامه فشار روی ران ها زانو ها را قفل نکنید.
  • برای فشار روی باسن سعی کنید با پاشنه های پا وزنه ها را فشار دهید.
  • برای فشار بر روی عضلات ران با پنجه های پا وزنه ها را فشار دهید.
  • اجازه ندهید کف پاهایتان از صفحه تکان یا سر بخورد.
  • پشت خود را همواره به نیمکت بچسبانید.
  • با نگاه نکردن به سمت بالا یا پایین سر خود را راست نگه دارید.
  • در مواقع حساس با فشار بر روی زانو هایتان در انجام حرکت کمک کنید.
نام حرکتپرس پانوع حرکتقدرتی
نام های دیگر مکانیزم حرکتچند مفصلی
نام انگلیسیLeg Pressنوع نیروفشاری
عضله هدفرانسطح حرکتمبتدی
عضلات کمکیشکم – ساق پا – باسن – عضلات پشتتجهیزات لازمدستگاه