پرس سینه هالتر

این حرکت، حرکتی ترکیبی و چند مفصلی است و عضلاتی که در آن درگیر می شوند شامل بخش جلویی سر شانه ( دلتوئید قدامی )، سه سر بازو (پشت بازو )، عضلات ناحیه مرکزی و ساعد می باشد.

این حرکت عضلات بالا تنه را تقویت می کند و تمرینی موثر برای عضله سازی و قدرت مندی آن به حساب می آید چون نسبت به دیگر حرکات بالا تنه شما می توانید وزنه سنگین تری را جابه جا نمایید.

روش صحیح انجام حرکت پرس سینه هالتر

  • ابتدا بر روی میز پرس سینه دراز کشیده و در حالی که ساعد هایتان نسبت به هالتر عمود هستند، هالتر را بردارید
  • هالتر را به سمت پایین ( منفی ) تا بر روی سینه پایین آورده تا جایی که زاویه آرنج ها 90 درجه باشند. ( دقت بفرمایید در این مرحله عمل دم انجام می شود )
  • پس از مقداری مکث هالتر را به بالا برده و همزمان عمل بازدم را انجام دهید.
  • به همین طریق حرکت را با توجه به برنامه خود تکرار نمایید.

نکات مهم 

  • هنگام انجام حرکت باسن و کمرتان را از میز جدا نکنید
  • هنگام بالا بردن هالتر سرتان را از میز جدا نکنید چون ممکن است به گردنتان آسیب وارد کند
  • هتگام پایین آوردن هالتر یا هنگام پرس سینه مراقب باشید هالتر با شدت به سینه برخورد نکند چون باعث آسیب به شش ها می شود.
  • دقت داشته باشید که پا از روی زمین بلند نشود.
  • اگر دستتان را بیش از حد باز نمایید به سر شانه هایتان آسیب خواهید رساند.
نام حرکتپرس سینه هالترنوع حرکتقدرتی
نام های دیگر مکانیزم حرکتچند مفصلی
نام انگلیسیBarbell Bench Pressنوع نیروفشاری
عضله هدفسینهسطح حرکتمبتدی
عضلات کمکیسرشانه – پشت بازوتجهیزات لازمهالتر