ویژگی های نقش پذیرش در نرم افزار ورزش سافت

  • کاربری ساده و آسان
  • امکان حذف پذیرشگر در فرایند پذیرش
  • گزارش صندوق روزانه ( جهت بستن صندوق )
  • امکان دسترسی به کاربران پذیرش
  • امکان اتصال نرم افزار به پوز بانکی
  • جستجو بر اساس نام، کد و موبایل برای مشاهده عملکرد عضو
  • امکان مشخص کردن درصد فروش برای هر پذیرشگر
  • امکان گزارش عملکرد هر پذیرشگر ( فروش، دریافت، پذیرش)
  • امکان اختصاص یکبار رمز برای هر کاربر
  • امکان ثبت اطلاعات مهمان اعضا