ویژگی های نقش پذیرش در نرم افزار ورزش سافت

 • کاربری ساده و آسان
 • امکان حذف پذیرشگر در فرایند پذیرش
 • گزارش صندوق روزانه ( جهت بستن صندوق )
 • امکان دسترسی به کاربران پذیرش
 • امکان اتصال نرم افزار به پوز بانکی
 • جستجو بر اساس نام، کد و موبایل برای مشاهده عملکرد عضو
 • امکان مشخص کردن درصد فروش برای هر پذیرشگر
 • امکان گزارش عملکرد هر پذیرشگر ( فروش، دریافت، پذیرش)
 • امکان اختصاص یکبار رمز برای هر کاربر
 • امکان ثبت اطلاعات مهمان اعضا
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  چت آنلاین!