ویژگی های نقش عضو در نرم افزار ورزش سافت

  • امکان ثبت کلیه مشخصات ( عکس، اثر انگشت، آدرس، سال تولد و …. )
  • امکان ثبت و گزارش لحظه ای پرونده پزشکی
  • پیامک نظرسنجی هر خدمت پس از هر بار استفاده
  • اپلیکیشن ویژه اعضا
  • پیامک کسر از شارژ و کسر جلسه پس از هر بار استفاده
  • امکان اختصاصی زیر مجموعه و مدیریت آن توسط عضو
  • امکان گروه بندی و درجه بندی اعضا جهت تخفیف ها
  • امکان کامنت گذاشتن برای اعضا جهت استفاده عضو در واحد های مختلف
  • امکان مشخص نمودن علاقه مندی هر عضو