ویژگی های نقش عضو در نرم افزار ورزش سافت

 • امکان ثبت کلیه مشخصات ( عکس، اثر انگشت، آدرس، سال تولد و …. )
 • امکان ثبت و گزارش لحظه ای پرونده پزشکی
 • پیامک نظرسنجی هر خدمت پس از هر بار استفاده
 • اپلیکیشن ویژه اعضا
 • پیامک کسر از شارژ و کسر جلسه پس از هر بار استفاده
 • امکان اختصاصی زیر مجموعه و مدیریت آن توسط عضو
 • امکان گروه بندی و درجه بندی اعضا جهت تخفیف ها
 • امکان کامنت گذاشتن برای اعضا جهت استفاده عضو در واحد های مختلف
 • امکان مشخص نمودن علاقه مندی هر عضو
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  چت آنلاین!