هاگ پا دستگاه

اسکات هک ماشینی نوعی اسکوات و تمرینی است که برای ساخت ماهیچه های پا استفاده می شود. به طور خاص، اسکات هک چهار ران، همسترینگ، باسن و ساق پا را هدف قرار می دهد.

 

نحوه انجام حرکت هاگ پا دستگاه

 1. دستگاه را با وزن مورد نظر بارگیری کنید و شانه ها و پشت خود را در مقابل پدها قرار دهید.
 2. پاهای خود را در عرض شانه قرار دهید، پاهای خود را دراز کنید و دستگیره های ایمنی را رها کنید.
 3. به آرامی وزنه را با خم کردن زانوها پایین بیاورید تا جایی که ران‌ها تقریباً به 90 درجه برسد.
 4. با راندن به سکو و دراز کردن زانوها و باسن، حرکت را معکوس کنید.
 5. طبق برنامه تمرینی خود این حرکت را تکرار نمایید.

نکات مهم

 1. برای حفظ تنش روی چهار سر، زانوها را از قفل شدن دور نگه دارید.
 2. برای تاکید بیشتر روی باسن، پاشنه‌ها را فشار دهید.
 3. برای تأکید بیشتر بر چهارگوش، توپ های پا را فشار دهید.
 4. اجازه ندهید باسن به سمت عقب متمایل شده و از پد بیرون بیاید.
 5. در طول حرکت کمر خود را صاف روی پد نگه دارید.
 6. اطمینان حاصل کنید که سر بیش از حد به جلو متمایل نمی شود.
نام حرکتهاگ پا دستگاهنوع حرکتقدرتی
نام های دیگر مکانیزم حرکتچند مفصلی
نام انگلیسیHack Squat Machineنوع نیروفشاری
عضله هدفرانسطح حرکتمبتدی
عضلات کمکیشکم – ساق پا – باسن – عضلات پشتتجهیزات لازمدستگاه