تماس 91007751-021 و 09370042969

logo130

ویژگی های نقش مدیریت در نرم افزار ورزش سافت

 • گزارش لحظه ای از میزان پذیرش، خروجی افراد در مجموعه به تفکیک شعب
 • گزارش دریافتی با امکان فیلتر تاریخ، شعبه، شیفت و کاربر
 • گزارش فروش با امکان فیلتر تاریخ، شعبه، شیفت و کاربر
 • گزارش کارکرد واحد های پذیرش ( فروشگاه، کافه، کارواش، آرایشگاه و …)
 • گزارش کارکرد پیمانکاران با امکان فیلتر تاریخ و میزان دریافتی بابت هر پیمانکار و سود پیمانکار و سود مجموعه
 • گزارش فروش خدمات در بازه های زمانی مختلف
 • گزارش تعداد پذیرش در روزها و بر اساس خدمت
 • گزارش تعداد عضو غیر فعال، گزارش تعداد ثبت نام سوخت شده
 • گزارش تعداد ثبت نام های در حال انقضا
 • گزارش اعضای فعال که از مجموعه استفاده نمی کنند
 • امکان مشاهده پیشنهادات و انتقادات اعضا
 • گزارش مشاهده میزان تعهد و درآمد مجموعه