قفسه زیر سینه دمبل

حرکت قفسه زیر سینه دمبل مانند دیگر حرکات از این دسته قفسه سینه را هدف قرار می دهد با این تفاوت که بخاطر شیب نزولی که نیمکت دارد بیشتر قسمت پایین سینه درگیر می شود .

نحوه اجرای حرکت قفسه زیر سینه دمبل

1-ا ابتدا روی میز نشسته و پاها را در جای خود فیکس نمایید.

2- سپس دمبل ها را بلند کرده و روی ران های خود قرار دهید.

3- حالا بر روی میز دراز بکشید و دمبل ها را در راستای عمود بر سینه و در حالی که آرنج ها باز هستند، نگه دارید.

4- در حالی که عمل دم را انجام می دهید دمبل ها را در راستای سینه و بدون خم کردن آرنج ها به طرفین بدن هدایت کنید تا جایی که دمبل ها هم سطح سینه شوند.

5- سپس دمبل ها را به نقطه شروع بازگردانید در این مرحله عمل بازدم انجام می گیرد.

6- با توجه به تعداد حرکت در برنامه ورزشی خود، حرکت را تکرار نمایید.

نکات مهم

درحالت کلی کف دست‌ها به سمت یکدیگر باشند و دمبل‌ها موازی هم قرار گیرند.

هنگام اجرای حرکت ، آرنج را کمی خم کنید و از قفل کردن دست‌ها ، خودداری کنید.

دقت داشته باشید که دست‌ها بیش از حد پایین نیاید و سطح سرشانه را رد نکند.

نام حرکتقفسه زیر سینه دمبلنوع حرکتقدرتی
نام های دیگر مکانیزم حرکتتک مفصلی
نام انگلیسیDecline Dumbbell Flyنوع نیروفشاری
عضله هدفسینهسطح حرکتمبتدی
عضلات کمکیسرشانه – پشت بازوتجهیزات لازمدمبل