تعریف نقش ها

در مجموعه ورزشی کاربر مختلف با نقش های مختلف وجود دارند که دسترسی به آنها متناسب با عملکرد آنها در اتوماسیون باشگاه ورزشی یک امر بسیار مهم و اساسی می باشد در اتوماسیون ورزش سافت ابتدا نقش ها تعریف می شوند ( پذیرش ، مدیر ، حسابداری ، پیمانکار و …..) و سپس می توان برای هر نقش دسترسی به فرم ( مشاهده – ویرایش – حذف – ایجاد ) را داد همچنین می توان به فیلدهای داخل یک فرم نیز دسترسی داد که اطلاعات را بتواند وارد کند یا خیر

نقش های امنیتی ورزش سافت
نقش های امنیتی ورزش سافت

تعریف کاربران

پس از ایجاد نقش این امکان وجود دارد که کاربران مختلف ایجاد کنید و نقش های مجاز هر یک را برای آنها مشخص کنید ( می توان یک کاربر نقش های مختلف داشته باشد ) همچنین برای امنیت بیشتر می توان برای هر کاربر مشخص نمود می تواند با چه کامپیوترهایی (تعریف ip های مجاز) از نرم افزار مجموعه ورزشی استفاده کند همچنین با توجه به اینکه نرم افزار ورزش سافت تحت وب بوده و کاربران در صورت دسترسی دادن مدیر سیستم بخواهند خارج از مجموعه ورزشی با نرم افزار کار کنند می توانند با یکبار رمز که از طریق پیامک به کاربر ارسال می شود و تا ۱ دقیقه معتبر است وارد نرم افزار شوند.


گزارش گیری فعالیت های کاربران

از امکانات اتوماسیون تحت وب ورزش سافت امکان گزارش گیری از ورود کاربران ( تاریخ – ساعت – نام کاربری – ip و مشخصات کاربری ) همچنین این امکان وجود دارد گزارش گیری کرد که چه کاربران چه اطلاعات هایی را ویرایش و یا حذف کرده اند و حتی دیتای قبلی که ویرایش و یا حذف کرده اند قابل گزارش گیری است.