تماس 91007751-021 و 09370042969

logo130

لانچ دمبل

یکی از حرکات خوب بدنسازی، حرکت لانچ می باشد که برای ساختن باسن و عضلات پا بسیار مناسب است و باعث افزایش قدرت بدنی و کمک در حفظ تعادل می شود.

حرکت لانچ اتواع مختلفی دارد مانند : لانچ راه رفتنی، لانچ از بهلو، و لانچ با دمبل

در حرکت لانچ با دمبل با استفاده از سنگینی دمبل ها می توانید وزن بیشتر روی پای پشتی یا عقب بیندازید و از عضلات چهار سر کمک بگیرید.

نحوه انجام حرکت لانچ با دمبل

1- دمبل ها را در دست در کنار خود نگه دارید و بالا تنه خود را صاف نگه دارید.

2- ابتدا پای راست را حدود 60 سانتیمتر جلوتر بگذارید و پای چپ خود را ثابت نگه دارید.

3- سپس بدن خود را پایین بیاورید و بالا تنه را همچنان صاف نگه دارید.

4- سپس در حالی که عمل بازدم را انجام می دهید و با فشاری که به عضلات پشت پای راست میاورید، بلند شوید.

5- طبق برنامه ورزشی خود این حرکت را تکرار نمایید.

  1.  
  2. پای راست خود را حدود 60 سانتیمتر جلوتر گذاشته و در حالی که مکان پای چپ ثابت است، بدن خود را پایین بیاورید. همچنان بالاتنه را مستقیم نگه دارید و تعادل خود را حفظ کنید. به همراه پایین آمدن، عمل دم (به داخل دادن نفس) را انجام دهید.
  3. در حالی که نفس خود را به بیرون می دهید، با فشار به ماهیچه پای راست خود بلند شوید.
  4. این حرکت را به تعدا لازم تکرار کنید.
نام حرکتلانچ دمبل قدم زدننوع حرکتقدرتی
نام های دیگرلانج جفت دمبل–لانگمکانیزم حرکتچند مفصلی
نام انگلیسیDumbbell Walking Lungeنوع نیروفشاری
عضله هدفرانسطح حرکتپیشرفته
عضلات کمکیشکم – ساق پا – باسن – عضلات پشت – سرشانه – پشت بازوتجهیزات لازمدمبل