جلو ران دستگاه

حرکت جلو ران با دستگاه نوعی تمرین قدرتی است . این یک حرکت عالی برای تقویت عضلات چهارسر ران شماست که در قسمت جلوی قسمت بالایی پاهای شما قرار دارند.

حرکت جلو ران با دستگاه اکستنشن ساق پا انجام می شود. روی دستگاه می نشینید و یک پد وزنی در بالای ساق پاهایتان قرار می دهید. سپس با استفاده از چهار سر خود به طور مکرر زانوهای خود را دراز کرده و ساق پاهای خود را بلند کنید.

نحوه اجرای جلو پا دستگاه

1- ابتدا بر روی دستگاه بنشینید و کمر را با چسباندن باسن به انتهای صندلی فیکس کنید.

2- پد اسفنجی را به صورتی تنظیم کنید که بالای مچ پاها قرار بگیرد و سپس پاها را به اندازه عرض شانه باز نمایید.

3- سر پنجه پاها را به سمت بالا مگه دارید.

4- در حالی که عمل بازدم را انجام می دهید پاها را بالا بیاورید تا جایی که زانو ها صاف شوند.

5- سپس در حالی که عمل دم را انجام می دهید پاها را به آرامی به سمت پایین ببرید.

6- این حرکت را طبق برنامه ورزشی خود تکرار نمایید.

نکات مهم 

  • دقت داشته باشید در حین انجام حرکت باسن به صندلی چسبیده و بلند نشود.
  • کمر صاف و سینه بالا باشد.
  • وضعیت خود را با محکم گرفتن دستگیره های کناری توسط دستان تثبیت نمایید.
  • زانو را در بالاترین جای فاز مثبت قفل نکنید.
نام حرکتجلو ران دستگاه نوع حرکتقدرتی
نام های دیگرجلو ران نشسته – جلو پامکانیزم حرکتتک مفصلی
نام انگلیسیSeated Leg Extensionنوع نیروفشاری
عضله هدفرانسطح حرکتمبتدی
عضلات کمکی تجهیزات لازمدستگاه