فروش پکیج جلسه ای

روش فروش در مجموعه های ورزشی در گذشته به این شکل بود که یک تعداد جلسه را با مبلغ مشخص با تاریخ مشخص در اتوماسیون ورزشی تعریف و به فروش می رساندند به طور مثال:

20 جلسه استفاده از مجموعه به مبلغ 10/000/000 ریال به مدت 4 ماه 

در این روش زمانی که هر یک از آیتم های زمان و یا تعداد جلسات زودتر به پایان برسد آن ثبت نام سوخت می گردد که این مسئله باعث نارضایتی عضو مجموعه می شود که در نرم افزار مجموعه ورزشی ورزش سافت برای آن راهکاری زیادی اندیشه شده است که این نارضایتی در مجموعه ورزشی به وجود نیاید.

فروش شارژی

اما در روش فروش شارژی یک میزان مبلغ با تاریخ انقضا  از عضو دریافت می گردد و عضو می تواند از آن برای ورود به مجموعه ورزشی،  خرید از کافی شاپ، استفاده از ماساژ و حمام و یا هر مرکز خدماتی که در مجموعه وجود دارد استفاده نماید و از این شارژ کسر گردد و با این روش مانده شارژ خود را مدیریت نماید.

البته استفاده از هر یک از روش ها بر اساس نوع مشتریان که می توان در نرم افزار باشگاه مشتریان تقسیم بندی گردد متفاوت می باشد و نیز می توان بر اساس سیاست های مجموعه ورزشی آن را تقسیم بندی نمود  البته برای مانده مبلغ شارژ نیز راهکارهای در اتوماسوین ورزشی تحت وب ورزش سافت  دیده شده که در مقالات  بعدی به آن اشاره خواهد شد.