اسکات دمبل

اسکات با دمبل یک تمرین ترکیبی است که با نگه داشتن یک جفت دمبل در پهلوها در حالی که خود را از حالت ایستاده به حالت چمباتمه پایین می آورید مشخص می شود. دمبل ها مقاومت بیشتری نسبت به اسکوات با وزن بدن معمولی می دهند و باعث رشد عضلات می شوند.

اسکوات با دمبل پایین تنه و قسمت مرکزی بدن شما را تقویت می کند. وزن اضافی حاصل از یک جفت دمبل باعث افزایش فعال شدن عضلات زنجیره خلفی شما مانند همسترینگ و سرینی ماکسیموس می شود. اسکات دمبل همچنین عضلات تثبیت کننده اطراف زانو و مچ پا را فعال می کند.

نحوه انجام حرکت اسکات با دمبل

  1. دو دمبل بگیرید و آنها را در کنار خود نگه دارید. کف دست شما باید رو به پاهایتان باشد. حالت بدن شما باید صاف باشد و پاهایتان به اندازه عرض شانه باز باشد و زانوهایتان خم شوند. 
  2. شانه ها و باسن خود را از قبل منقبض کنید و قسمت مرکزی بدن خود را درگیر کنید.
  3. در حالی که دمبل ها را نزدیک بدن خود نگه دارید، ستون فقرات خود را صاف نگه دارید و شروع به خم کردن باسن، زانو و مچ پا کنید.
  4. پایین بیاورید تا جایی که ران های شما موازی (یا کمی زیر موازی) با زمین قرار گیرند. فقط باید تا جایی که بتوانید لگن را در سطح صاف نگه دارید پایین بیاورید. وزن روی پاهای شما باید به طور مساوی توزیع شود.
  5. قبل از ایستادن در پایین مکث کنید.
  6. برای شروع حرکت به سمت بالا، پاهای خود را به زمین فشار دهید تا شروع به ایستادن کنید. همانطور که می ایستید، سینه خود را بالا نگه دارید، عضلات باسن خود را منقبض کنید و اجازه دهید زانوهایتان صاف شوند.
نام حرکتاسکات دمبلنوع حرکتقدرتی
نام های دیگراسکوات دمبل–اسکات با دمبلمکانیزم حرکتچند مفصلی
نام انگلیسیDumbbell Squatنوع نیروفشاری
عضله هدفرانسطح حرکتمبتدی
عضلات کمکیساق پا – باسن – پشت رانتجهیزات لازمدمبل