تماس 91007751-021 و 09370042969

logo130

اسکات دمبل پا باز

اسکات با دمبل نوعی اسکوات با دمبل و تمرینی است که برای تقویت عضلات پاها استفاده می شود.

اسکات دمبل پا باز در درجه اول چهار سر را هدف قرار می دهد، اما به طور غیرمستقیم روی سایر عضلات ساق نیز کار می کند.

این تمرین می تواند به عنوان یک تمرین مبتدی برای کمک به یادگیری الگوی حرکت اسکات قبل از پیشرفت به سمت حرکات اسکات سنگین تر و از نظر فنی سخت تر استفاده شود.

نحوه انجام حرکت اسکات دمبل پا باز

1- ابتدا یک سر دمبل را در دست بگیرید بصورتی که دمبل بر زمین عمود باشد.

2- پاها را کمی بیشتر از عرض شانه باز کنید و پنجه ها را 30 تا 45 درجه بچرخانید

3- شروع به نشستن کنید تا جایی که پشت پاها با زمین موازی شوند.

4- سپس به آرامی بلند شوید تا زانو ها صاف شوند.

5- با توجه به برنامه ورزشی خود حرکت را تکرار نمایید.

 

نکات مهم

  • دقت داشته باشید در تمام مراحل کمر صاف باشد.
  • سر را در راستای کمر صاف نگه دارید.
  • زانوهای خود را در راستای مچ صاف نگه دارید و از چرخش به داخل خودداری کنید.
  • دمبل با زمین برخورد نداشته باشد.
نام حرکتاسکات دمبل پا بازنوع حرکتقدرتی
نام های دیگرداخل پا دمبلمکانیزم حرکتتک مفصلی
نام انگلیسیDumbbell pile squatنوع نیروفشاری
عضله هدفرانسطح حرکتمبتدی
عضلات کمکیباسن – داخل پا – ساقتجهیزات لازمدمبل