تماس 91007751-021 و 09370042969

logo130

آموزش بیلیارد - 8 توپ

8 بال با 16 توپ رنگی و یک عدد توپ سفید بازی میشود. در شروع توپها به صورت رندمی درون مثلث قرار می گیرند. توپ 8 در مرکز مثلث، یک توپ تک رنگ و یک توپ دو رنگ در گوشه های مثلث قرا ر میگیرند