مزایای باشگاه مشتریان در مجموعه‌های ورزشی

 

باشگاه مشتریان، بخش مهمی از برنامه‌ی ایجاد وفاداری (Loyalty) محسوب می‌شودکه راه اندازی آن برای هر شکلی از کسب‌وکار، مخصوصا کسب‌وکارهایی مثل یک مجموعه ورزشی، که ماهیت خدماتی دارند، بسیار مهم است. در این کسب‌وکارها، مشتری معمولا به‌جایمحصول، مستقیما با سازمان و عوامل آن تعامل دارد و درک وی از خدماتی که دریافت می‌کندتا حد بسیار زیادی از کیفیت این تعامل، تاثیر می‌پذیرد.در بازار رقابتی امروز، همه‌ی فعالیت‌های یک کسب‌وکار بایدحول محوریت رضایت مشتری باشد و باشگاه مشتریان، مدیریت روابط مشتری (CRM) را با هدف افزایشسطح رضایتمندی او، وارد فصل تازه‌ای کرده است.یکی از اهداف مهم راه اندازی باشگاه مشتریان در مجموعه ورزشی، ارزیابی رفتار مشتریان و اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای اثربخش برای ترغیب آن‌ها به استفاده‌ی هر چه بیشتر از خدمات و امکانات مجموعه است. مشتریان فعلی، سرمایه‌هایمهمی برای کسب‌وکارها هستند که باید ضمن تلاش در نگهداری‌شان، از طریق ایجاد رضایت،خشنودی، علاقه و وفاداری در آن‌ها، مسیر رسیدن به اهداف تجاری بلندمدت را هموارکرد.

مدیران مجموعه ورزشی، باید اِشراف کاملی روی مشتریان فعلیداشته باشند تا بتوانند با تکیه بر بینش صحیح حاصل از دسته‌بندی مشتریان، متناسببا اهمیت تجاریِ هر دسته، در راستای اجرای فعالیت‌های اثربخش بازاریابی و خلق ارزشبرای مشتریان گام بردارند.

راه‌اندازی باشگاه مشتریان در مجموعه ورزشی به پیاده‌سازیاستراتژی بازاریابی یک‌به‌یک (One toOne Marketing) کمک زیادی می‌کند. عضویت هر فرددر باشگاه مشتریان مجموعه ورزشی، امکان شخصی‌سازی روابط با وی را مقدور می‌سازد ومجموعه ورزشی از طریق نوعی تعامل دوطرفه و مؤثر با مشتری، می‌تواند درک بهتر و منسجمیاز نیازها و خواسته‌های او داشته باشد.

 ارتباط با مشتری علاوهبر ایجاد احساس رضایت در وی، می‌تواند به کشف نیازهای پنهان او هم کمک کند.
نیازهایی که فرصت‌هایی طلایی هستند و مجموعه ورزشی می‌تواند از طریق پاسخگویی به آن‌ها،سطح فروش خدمات و در نتیجه سودآوری آن‌ها را افزایش دهد.

عضویت افراد در باشگاه مشتریان یک مجموعه ورزشی، برای خودِ آن‌هانیز جذابیت زیادی دارد. مشتریان از این طریق ضمن برقراری ارتباط مؤثر با سازمان،احساس هویت مستقل می‌کنند و حس می‌کنند که برای مجموعه واقعا اهمیت دارند. وجودسازوکارهای تشویقی مثل مسابقات، جشنواره‌ها، سیستم‌های امتیازی، قرعه‌کشی‌ها، کپن‌هایتخفیف، هدایای ماهانه و … می‌تواند هم‌زمان با افزایش سطح درگیری ذهنی مشتری، ویرا به ارتباط فعالانه‌تر با مجموعه ورزشی علاقه‌مند کند. وقتی مشتری، ارزش و مزیتاستفاده از باشگاه مشتریان را معنادار و چشمگیر تلقی کند، اشتیاق بیشتری نشان می‌دهدکه این اتفاق، ضمن افزایش سطح رضایت‌مندی، او را به‌سوی استفاده‌ی بیشتر و مداوماز خدمات مجموعه سوق می‌دهد.

راه‌اندازی باشگاه مشتریان، اگر ایده و اجرای درستی داشته باشد، در میان‌مدت و درازمدت ضمن افزایش سود، هزینه‌های تبلیغاتی مجموعه ورزشی را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد. مشتریان خشنود و وفادار، سلاح‌های راهبردی و آتشین بازاریابی هستند که می‌توانند بهتر از هر سازوکار تبلیغاتی دیگر، در جذب مشتریان جدید ایفای نقش کنند. مثلاً پیاده‌سازی مدل بازاریابی دهان‌به‌دهان یا شفاهی (Word-of-mouth marketing)، فقط و فقط در صورت وجود مشتریان خشنود و وفادار امکان‌پذیر است.

 

در آخر یادآوری این نکته ضروری به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری
روی مشتریان فعلی، در قدم اول مستلزم دسترسی به اطلاعات کاملی از آن‌هاست.
بنابراین ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از مشتریان، نخستین اقدامی است که در راستای
راه‌اندازی باشگاه مشتریان باید انجام دهیم.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است